Sonam Kapoor, Tara Sharma & Purab Kohli at Cuddles Foundation's annual fundraiser event

 • Sonam Kapoor | Cuddles Foundation's annual fundraiser event at Hotel Taj Lands End in Bandra, Mumbai
  Tara Sharma | Cuddles Foundation's annual fundraiser event at Hotel Taj Lands End in Bandra, Mumbai
  Purab Kohli | Cuddles Foundation's annual fundraiser event at Hotel Taj Lands End in Bandra, Mumbai
  Milind Gunaji | Cuddles Foundation's annual fundraiser event at Hotel Taj Lands End in Bandra, Mumbai
  Sonam Kapoor, Purnota Dutta Bahl | Cuddles Foundation's annual fundraiser event at Hotel Taj Lands End in Bandra, Mumbai
  Tara Sharma, Purab Kohli | Cuddles Foundation's annual fundraiser event at Hotel Taj Lands End in Bandra, Mumbai
  Sonam Kapoor | Cuddles Foundation's annual fundraiser event at Hotel Taj Lands End in Bandra, Mumbai
  Sonam Kapoor | Cuddles Foundation's annual fundraiser event at Hotel Taj Lands End in Bandra, Mumbai
  Sonam Kapoor | Cuddles Foundation's annual fundraiser event at Hotel Taj Lands End in Bandra, Mumbai
  Tara Sharma, Purnota Dutta Bahl, Purab Kohli | Cuddles Foundation's annual fundraiser event at Hotel Taj Lands End in Bandra, Mumbai

Sonam Kapoor, Tara Sharma & Purab Kohli at Cuddles Foundation's annual fundraiser event

Filed under:Shows/Events » Shows/Events

Write a comment