2158 views
Photo: AdminDate: 26 Jul 2013

[Nirmiti Sawant pics] Abhinay Sawant, Nirmiti Sawant, Bharat Jadhav | Premiere of Kedar Shinde's Marathi movie 'Shrimant Damodar Pant' at Plaza Cinemas in Dadar, Mumbai

Tags: Nirmiti SawantBharat Jadhav
From the event:

Bharat Jadhav, Lokesh Gupte & Nirmiti Sawant at the premiere of Kedar Shinde's Marathi movie 'Shrimant Damodar Pant'25 July 2013 | where: Plaza Cinemas, Dadar, Mumbai

Bharat Jadhav, Alka Kubal, Lokesh Gupte, Chaitrali Gupte, Nirmiti Sawant, Abhinay Sawant, Piyush Ranade, Vaishali Samant and Saurabh Pradhan were seen at the premiere of Kedar Shinde’s Marathi movie ‘Shrimant Damodar Pant’. The event was held at Plaza Cinemas, Dadar, Mumbai.

Add a comment