Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai-Bachchan & Sunny Deol at Mukta Arts' anniversary bash

 • Shah Rukh Khan | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Jaya Bachchan, Aishwarya Rai-Bachchan | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Subhash Ghai | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Veena Malik | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Sunny Deol | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Poonam Sinha, Shatrughan Sinha | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Rahul Puri, Meghna Ghai-Puri | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Divya Khosla Kumar, Bhushan Kumar | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Ganesh Acharya | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Rishi Kapoor | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Sunil Lulla, Krishika Lulla | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Tanushree Datta | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Rohit Roy, Mansi Joshi Roy | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Mushtaq Sheikh | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Jackie Shroff | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Saroj Khan | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Sharvi Chaturvedi, Anshuman Jha | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Satish Kaushik | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Krishika Lulla | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Ken Ghosh | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Subhash Ghai, Sunny Deol | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Tanushree Datta | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Shah Rukh Khan | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Kishan Kumar | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Neeta Lulla | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Shah Rukh Khan, Mukta Ghai, Subhash Ghai | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Mukta Ghai, Subhash Ghai | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Mukta Ghai, Subhash Ghai | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Manmohan Shetty, Rishi Kapoor, Satish Kaushik | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Subhash Ghai, Ganesh Acharya | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Adnan Sami, Roya Faribi | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Saroj Khan, Rishi Kapoor | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Meghna Ghai-Puri, Krishika Lulla, Sunil Lulla, Rahul Puri | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Satish Kaushik | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Poonam Sinha, Subhash Ghai, Shatrughan Sinha, Mukta Ghai | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Divya Khosla Kumar, Bhushan Kumar | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Subhash Ghai, Mukta Ghai, Aishwarya Rai-Bachchan, Jaya Bachchan | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Subhash Ghai, Aishwarya Rai-Bachchan, Jaya Bachchan | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Aishwarya Rai-Bachchan | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Rishi Kapoor | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Saroj Khan, Meghna Ghai-Puri | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Meghna Ghai-Puri, Poonam Sinha, Shatrughan Sinha | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Veena Malik | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Mushtaq Sheikh | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Poonam Sinha, Shatrughan Sinha | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Saroj Khan | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Subhash Ghai, Aishwarya Rai-Bachchan, Jaya Bachchan | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Jackie Shroff | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Mukta Ghai, Subhash Ghai | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Meghna Ghai-Puri, Poonam Sinha, Mukta Ghai, Shatrughan Sinha, Subhash Ghai | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Sunny Deol | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Shah Rukh Khan, Subhash Ghai | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Jaya Bachchan | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Mansi Joshi Roy, Rohit Roy, Meghna Ghai-Puri | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Shah Rukh Khan, Mukta Ghai, Subhash Ghai | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Ken Ghosh | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Rahul Puri, Subhash Ghai, Aishwarya Rai-Bachchan, Jaya Bachchan, Meghna Ghai-Puri | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Ganesh Acharya | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Shah Rukh Khan, Subhash Ghai | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Tanushree Datta | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Meghna Ghai-Puri, Mukta Ghai, Poonam Sinah | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai
  Kishan Kumar | Mukta Arts' anniversary bash at Hard Rock Café in Andheri, Mumbai

Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai-Bachchan & Sunny Deol at Mukta Arts' anniversary bash

Filed under:Party » Anniversary

Write a comment