David Dhawan | Shah Rukh Khan's Eid bash in Mumbai