Haranath Chakraborty, Babul Supriyo, Payel Sarkar | 14th anniversary of 'Manush Manusher Janney' in Baguihati, Kolkata