Sachin, Dev Anand and Pran at Dadasaheb Phalke Awards at Bhaidas Hall, Mumbai