Dulha Mil Gaya team celebrate success of music album at Olive Bar, Khar, Mumbai