Subhash Ghai | 8th Mirchi Music Awards at Yashraj Studios in Mumbai