Shefali Shah, Vipul Shah | Madhur Bhandarkar's house warming party in Mumbai